Projectmanagement

Projecten zijn niet statisch en vragen veel improvisatie, denken buiten de gebaande paden, flexibiliteit gecombineerd met consistentie, daadkracht en resultaatgerichtheid. Dit zijn mijn kerncompetenties.

We gaan te werk volgens een vastgesteld format die we samen doorlopen. Jij als opdrachtgever kan kiezen welke onderdelen jij wenst af te nemen.

Stap 1
Intakegesprek
a. Projectonderwerp;
b. Verkennen met potentiele opdrachtgever: Visie/Doelstelling/Project-outcome;
c. Toelichten van onze modulaire aanpak.
Stap 1
Stap 2
Vrijblijvende verkenning van project m.b.v. Mindmap
Stap 2
Stap 3
Mindmap presentatie (bij gunning is mindmap gratis)
a. Toelichting op onze visie op project en aanpak;
b. Bij gunning bepalen welke modules men bij aanvang wil afnemen
Stap 3
Stap 4
Opstellen offerte
Stap 4
Stap 5
Presenteren van globaal projectverloop en bespreken offerte
Stap 5
Stap 6
Finale gunning
a. Bespreken A3 van het Project;
b. Vaststellen projectopdracht;
c. Go/NoGo.
Stap 6
Stap 7
Stuurgroep (indien van toepassing) en Projectteam samenstellen
a. Op voordracht van opdrachtgever;
b. Op voordracht van opdrachtnemer.
Stap 7
Stap 8
Informatie aan projectteam ter voorbereiding op Planningsessie
Stap 8
Stap 9
Opstellen overlegstructuur (stuurgroep en projectteam) bij voorkeur middels stand-up meetings
Stap 9
Stap 10
Planningssessie projectteam
a. Toelichten projectopdracht/doelstelling en outcome;
b. Vasstellen deliverables;
c. Toewijzen van deliverables aan projectgroepleden;
d. Deliverables voorzien van doorlooptijd en deadline oplevering;
Stap 10
Stap 11
Opdrachtnemer schrijft projectplan en stelt implementatieplan op.
Stap 11
Stap 12
Aanvullende modules zoals training, begeleiding, individuele en/of teamcoaching
Stap 12
Stap 13
Opstellen projectoverdracht/evaluatie en borgingsadviezen.
(eventueel ook modulair af te nemen)
Stap 13

* Stap 9-10-11 zou ik modulair aan kunnen bieden. In de vorm dat wij het proces helemaal begeleiden of enkel de projecteider of stuurgroep ondersteunen.