Begeleiding

Is uw organisatie op zoek naar iemand die uw beleid of samenwerking doorlicht dan bent u bij DoeMar aan het juiste adres.

Uw organisatie worstelt met een legitimiteitsvraagstuk. Uw organisatie moet nieuwe strategische koers bepalen en die vervolgens omzetten in tactische en operationele doelen. De samenwerking binnen uw team verloopt niet lekker en u kunt de oorzaak niet vinden of loopt steeds vast. Dat zijn de momenten dat ik u kan helpen door analyse en het stellen van de vaak niet gestelde vraag. Niet wollig maar concreet en doelgericht vanuit meervoudige partijdigheid.

Individu, teams, bestuur en management en andere samenwerkingsverbanden zoals: maatschappen, huisartsengroepen, zorg-en ketenpartners.

Binnen zorg en dienstverlening.

Veel mensen lopen onder invloed van allerlei factoren vast in hun professionele leven en/of op het scheidingsvlak van werk en privé. Vaak zitten personen en teams te dicht op hun problemen waardoor (samen)werken en (samen) oplossingen vinden suboptimaal verloopt.

Strategische vraagstukken zoals legitimiteit van de organisatie, missie, visie en doelstellingen formuleren.

Tactische vraagstukken zoals het nader uitwerken (operationaliseren) van keuzen en opstellen van een implementatieplan.

Operationele vraagstukken zoals vertalingen en verbinden aan de dagelijkse praktijk van medewerkers en daarbij het creëren van een draagvlak.

Op basis van wetenschap, literatuur, modellen en jarenlange praktijkervaring.

Wat ik goed kan is mensen helpen hun gedachten te ordenen en daardoor weer overzicht en inzicht te verkrijgen. Daarna (Daarnaast) kan ik ze begeleiden in het maken van keuzen die bij hen passen.

Ik maak geen onderdeel uit van het probleem maar begeleid wel de weg naar het vinden van een eigen oplossing.

Ervaringen