Publicaties en lezingen

2018        How Bar Coded Medication Administration Technology affects the nurse-patient relationships: An ethnographic                 study. 2018 International Journal of Technology Assessment in Health Care (2018) © Cambridge University Press

2018        De toolbox voor dienstverlening: Vanuit Lean-Denken, systeemdenken en ontwerp denken. LCB

2018        Nurses’ knowledge and deliberations crucial to Barcoded Medication Administration technology in a Dutch                         hospital: Discovering nurses’ agency inside ruling. Journal Health

2017        World Nursing and Healthcare conference. Stockholm

2017        Tinker, tailor, deliberate. Applied Nursing Research

2016        Quality Methods Conference. Glasgow

2015        Is technology the best medicine? Nursing Inquiry

2015        De patient terug van weggeweest. Mede-auteur

2015        Verder met Lean in de Zorg. Mede-auteur

2013        Pijn oorzaak van ondervoeding. Onderzoek in de praktijk. Nederlands tijdschrift voor Voeding & Diëtiek

2011        De Bermudadriehoek van het inkoopproces. Zorgmarkt

1998        Congres of the AANN: Cerebrovascular Disease and Mental and Social Functioning. Chicago

1997        7th WFNN Congress: Cerebrovascular Disease and Mental and Social Functioning. Amsterdam